Zarządzanie (super) projektami od kuchni

//Czym jest zarządzanie projektami?

11122773785_8603e017b0Gdy zastanawiamy się, co to właściwie znaczy zarządzać projektem, nasuwa się nam obraz budowania domu od podstaw. Taki dom, by mógł zostać wybudowany, potrzebuje wykwalifikowanej jednostki, która ma kontakt z architektem, wykonawcą i sponsorem.

W efekcie praca tej jednej osoby to właśnie zarządzanie projektem. Uzmysłówmy sobie, że to wcale nie jest takie proste. Aby coś nazwać projektem w ogóle, muszą być spełnione wytyczne: określony konkretny termin zakończenia prac, cel powinien być realny, ambitny, sprecyzowany pod każdym względem. Nigdy nie wiadomo, czy w czasie realizacji projektu nie wystąpią dodatkowe trudności. Wracając do naszego domu, może się na przykład okazać, że piwnicy nie da się rozbudować ze względu na twardość gleby czy cenne znaleziska wykopane w niej. Tym samym do akcji wkracza kierownik zarządzający, którego zadaniem jest rozwikłać kryzysową sytuację i określić kolejne etapy budowy. Aby taka osoba właściwie spełniała swoją rolę, powinna posiadać niezbędną wiedzę, żeby utrzymać autorytet wśród pracowników, a dodatkowo, musi umieć komunikować się z ludźmi i motywować ich do pracy. W wielu firmach wdrażane są długoterminowe projekty. Zarządzanie nimi polega na tym, że dana osoba koordynuje działania wszystkich pracowników, utrzymuje płynność informacji między zlecającym (najczęściej sponsorem) a menedżerami poszczególnych grup. Nie tylko zresztą; kierownik musi zarządzać w taki sposób, by ludzie nie czuli zniechęcenia, więc określa pomniejsze cele, rozbijając je czasowo w taki sposób, aby wykonanie było możliwe. Musi wiec wziąć pod uwagę siłę przerobową, środki, zasoby ludzkie. W taki sposób kierując projektem, dopina się poszczególne etapy, aby wreszcie zakończyć pracę z sukcesem.

flat-35796_640Co jest ważne przy zarządzaniu, planowanie kolejnych zadań i określanie mniejszych celów winno być świadome i uwzględniać ewentualne odstępstwa czasowe, w przypadku np. pożaru budynku, strajku pracowników czy niedostarczenia materiałów przez podwykonawcę. To właśnie zarządca projektu bierze pod uwagę wszystkie możliwe okoliczności, jakie mogłyby wystąpić, wprowadzając też plan awaryjny rozwoju projektu na taką ewentualność. Kluczową rolę odgrywa sponsor, który w trakcie wykonywania projektu może podejmować decyzje, w ramach których sam projekt ulega zmianie. Dobry kierownik projektu potrafi tak porozumieć się ze sponsorem, że wykonywanie punktów zaplanowanych zadań jest dla wszystkich grup pracowniczych zrozumiałe i nie stanowi źródła konfliktów. Zarządzanie samo w sobie wiąże się z wysoką odpowiedzialnością, ponieważ, w przypadku wszelkich niedogodności, sponsor obarcza ową odpowiedzialnością kierownika projektu. To nie jest łatwe zadanie, tym bardziej, że potrzebna jest obszerna wiedza z danej gałęzi nauki, a dodatkowo, wiedza o ludziach i o tym, jak z nimi współpracować, by czuli motywację i chęci do pracy.

Zarządzanie projektem to nie tylko rozbicie poszczególnych etapów na mniejsze cele i komunikacja z ludźmi, to także kontrolowanie, koordynacja każdej grupy pracowników, czuwanie nad nimi i raportowanie faz projektu do sponsora. Z pewnością przy wszelkich projektach warto polegać na wiedzy eksperta, który zapewni naszemu projektowi płynny i rozumny przebieg.

Next | Previous
Theme made by Igor T. | Powered by WordPress | Log in | | RSS | Back to Top